6 W której cząsteczce SF4, SeF4 czy TeF4 wiązanie pierwiastek – fluor jest najsilniej spolaryzowane? Uzasadnij swoją odpowiedź.

7Podaj, jakie typy i ilości poszczególnych wiązań są obecne w cząsteczce wody i w jonie H3O+. Stosując wzory elektronowe (kropkowe lub kreskowe) przedstaw sposób tworzenia się wiązań chemicznych w tych układach:
a)H2O
b)H3O+

8 Substancją charakteryzującą się obecnością wiązania jonowego jest:

a) tlenek jodu(V)
b) jod
c) jodek strontu
d) jodek arsenu(III)

9)Dane są następujące właściwości kryształów:
I. wysoka temperatura topnienia i wrzenia
II. niska temperatura topnienia i wrzenia
III. w stanie stałym bardzo dobre przewodnictwo prądu elektrycznego
IV. w stanie stałym brak przewodnictwa prądu elektrycznego
V. w stanie stałym bardzo dobre przewodnictwo ciepła
VI. po stopieniu dobre przewodnictwo prądu elektrycznego
VII. w roztworze wodnym dobre przewodnictwo prądu elektrycznego
VIII. dobra rozpuszczalność w rozpuszczalnikach niepolarnych
IX. dobra rozpuszczalność w rozpuszczalnikach polarnych
Wpisz podając odpowiednie liczby rzymskie, wszystkie właściwości charakteryzujące kryształy chlorku potasu i kryształu jodu.
Kryształ chlorku potasu.........
Kryształ jodu.............
10)Wyjaśnij, dlaczego metale dobrze przewodzą prąd elektryczny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T13:44:30+01:00
6)
w TeF4, ponieważ różnica elektroujemności między tymi pierw jest najwieksza
7)
a.2 szt kowalencyjnych spolaryzowanych do tlenu
b. 2 szt kowal. spol w str tlenu i 1 koordynacyjne
8)C
9) Kryształ chlorku potasu -7,9, 2,3,6
Kryształ jodu- 8,1,4,5
10) gdyż mają wiązania metaliczne (polegaja na tym ze elektrony są swobodne, a prąd to ruch elektronow wiec nic nie przeszkadza w ich poruszaniu sie)