11)Z połączenia dwóch pierwiastków powstaje związek, w którym występuje wiązanie jonowe. Konfiguracja elektronowa każdego jonu obecnego w związku jest następująca: K2L8M18N8. Podaj nazwy wszystkich pierwiastków spełniających warunki zadania

13)Podaj oznaczenia literowe wszystkich substancji, w których wiązania tworzą się w wyniku przeniesienia pojedynczych elektronów z jednego atomu na drugi

14)Podaj oznaczenia literowe substancji, w których wiązania tworzą się w wyniku uwspólniania pojedynczych elektronów pochodzących od obu atomów, a wspólne pary elektronowe należą w równej części do obu atomów.

15)Podaj oznaczenia literowe substancji, w których wiązania tworzą się w wyniku uwspólniania pojedynczych elektronów pochodzących od obu atomów, a wspólne pary elektronowe są przesunięte w stronę jednego z atomów.

16)Zaznacz strzałkami kierunek przesunięcia wspólnych par elektronowych łączących dwa atomy w następujących cząsteczkach:

S ─── H w H2S
S ─── F w SF4
O ─── F w OF2
O ─── Cl w Cl2O


17)W której z wymienionych cząsteczek zarówno kation, jak i anion mają konfigurację elektronową argonu?

A) Na2S.
B) K2S.
C) NaCl.
D) KF.

18)Ile elektronów uczestniczy w tworzeniu wiązania w cząsteczce E2, jeżeli konfiguracja elektronowa powłoki walencyjnej atomu E jest typu ns2np3?

A) 2.
B) 3.
C) 5.
D) 6

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T13:23:27+01:00
11)
Rb, Sr, Br, Se, As, to chyba wszystko
13) MR
14)(R)2
15)R1-R2
16)
do S, do F, do F, do O
17) B
18)B