Odpowiedzi

2010-01-28T00:48:21+01:00
Wysokość ostrosłupa tworzy z ½ przekątnej podstawy i krawędzią boczną c Δ prostokątny o kącie 45⁰

z własności kata 45⁰ wynika,że ½ d podstawy, czyli 25cm= h bryły, zaś krawędź boczna= przekątnej kwadratu o boku 25cm
c=a√2=25√2cm
z przekątnej podstawy oblicz bok podstawy
d=a√2
50cm=a√2
a=50:√2
a=25√2cm
z pitagorasa oblicz h ściany bocznej

h²=(25√2)²-(12,5√2)²
h=√937,5

pole boczne=4×½ab=2×25√2×√937,5=50√1875=1250√3cm²1 5 1