Jeśli za pewną liczbą dwucyfrową dopiszemy cyfrę jej dziesiątek, to otrzymamy liczbę trzycyfrową o 227 większą od danej. Jeśli zaś przed daną liczbą dopiszemy cyfrę jedności, to otrzymamy liczbę trzycyfrową 21 razy większą od danej liczby. Jaka to liczba?

Jest to temat zastosowanie układów równań w rozwiązywaniu zadań tekstowych. DAJE NAJ!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-28T08:19:51+01:00
10x+y - liczba, której szukamy

100x+10y+x=10x+y+227
100y+10x+y=21*(10x+y)

91x+9y=227
101y+10x=210x+21y

91x+9y=227
80y=200x /÷80

91x+9y=227
y = 200x/80

91x+9 (200x/80)=227
y = 200x/80

91x+22,5x=227
y = 200x/80

113,5x = 227 /÷ 113,5
y = 200x/80

x = 2
91x + 9y=227

x = 2
91 * 2 + 9y = 227

x = 2
182 + 9y = 227

x = 2
9y = 45 /÷9

x = 2
y = 5

10*2 + 5 = 20 + 5 = 25

Odp. Szukana liczba to 25.
92 1 92