25 uczniów klasy 2A pisało sprawdzian z matematyki. 0,2 uczniów otrzymało co najmniej ocenę bardzo dobrą, a ocenę dobrą dostało cztery razy wiencej uczniów niż ocenę celującą. Dostatecznych ocen było o 1 wiencej niż dobrych , dwójek tyle samo co piątek, a jedynek nie było wcale. Ile wynosi średnia ocen klasy?

2

Odpowiedzi

2010-01-28T08:52:49+01:00
6i5->0,2*25=5
4->4x
3->1+4x
2->5-x
1->0

4x+1+4x+5-x+5=25
7x=14
x=2

6->2
5->3
4->8
3->9
2->3
1->0

średnia=
(6*2+5*3+4*8+3*9+2*3)/25=3,68
10 3 10
2010-01-28T09:01:20+01:00
6 ; 5->0,2*25=5
4=4x
3=1+4x
2=5-x
1=0

4x+1+4x+5-x+5=25
7x=14
x=2

6=2
5=3
4=8
3=9
2=3
1=0

średnia arytmetyczna wynosi :
(6*2+5*3+4*8+3*9+2*3)/25=3,68
5 1 5