Przetłumacz na polski..

Dear Francesca,
Thank you for e-mail.How are you?There are thirty people here at the South Pole in winter - I'm a scientist here.
It's dark and it's very cold - minus fifty degrees Centigrade!
The Antarctic isn't white - it's blue!

Here are three photos of my room.It's very small but it's my home!

My bed in on the left,and there's a desk with a chair under the bed.On the walls there are photos of my friends and family and lots of postcards.My favourite things are postcards from warm places - Rio de Janeiro,Sydney,Rome,San Francisco!

My books,cassettes and CDs are on the shelves.Some of the shelves are on the wall on the right,and some are under my bed

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T10:14:41+01:00
Droga Francesco,
Dziękuję za Twojego e-mail. Jak się masz? Tutaj jest trzydzieści ludzi na biegunie południowym w zimie - Jestem naukowcem.
Jest ciemno i bardzo zimno - minus pięćdziesiąt stopni Celsjusza!
Antarktyda nie jest biała - jest niebieska!

To są trzy zdjęcia mojego pokoju. Jest bardzo mały ale to mój dom!

Moje łóżko jest na lewo, i jest tu biurko z krzesłem pod łóżkiem. Na ścianie są zdjęcia moich przyjaciół i rodziny i wiele kartek pocztowych. Moimi ulubionymi są kartki z ciepłych miejsc - Rio de Janeiro,Sydney, Rzymu,San Francisco!

Moje książki, kasety i płyty CD są na półkach. Kilka półek jest na ścianie po prawej stronie i kilko pod moim łóżkiem.
2010-01-28T15:28:24+01:00
Droga Francesco,
Dziękuję za e-mail.Jak się masz?Tutaj znajduje się trzydzieści ludzi na biegunie południowym w zimie - Jestem naukowcem.
Jest ciemno i bardzo zimno- minus 50 stopni Celsjusza!
Antarktyda nie jest biała-jest niebieska.

Są tu trzy zdjęcia mojego pokoju.Jest bardzo mały ale to mój dom!

Moje łóżko jest po lewej stronie i jest też biurko z krzesłem pod łóżkiem.Na ścianach są zdjecia moich przyjaciół i rodziny i dużo pocztówek.Moimi ulubionymi rzeczami są pocztówki z ciepłych miejsc-Rio de Janeiro, Sydney, Rzymu, San Francisco!

Moje ksiażki,kasety i płyty CD są na półkach.Niektóre półki są na ścianie po prawej stronie a reszta pod moim łóżkiem.
2010-01-28T16:09:08+01:00
Drodzy Francesca,
Dziękujemy za e-mail.How jesteś? Istnieje trzydzieści osób tutaj na biegun południowy w zimie - Jestem naukowcem tutaj.
Jest ciemno i jest bardzo zimno - minus pięćdziesięciu stopni Celsjusza!
Antarktyka nie jest biały - to niebieskie!

Oto trzy zdjęcia mojej room.It Jest bardzo mały, ale to mój dom!

Moje łóżko po lewej, a tam biurko z krzesłem pod bed.On ścianach wiszą zdjęcia moich przyjaciół i rodziny oraz mnóstwo postcards.My ulubione rzeczy są pocztówki z ciepłych miejsc - Rio de Janeiro, Sydney, Rzymu , San Francisco!

Moje książki, kasety i płyty są w shelves.Some z półki na ścianie po prawej stronie, a niektóre są pod łóżkiem