Odpowiedzi

2010-01-28T09:24:29+01:00

2operacja "Pustynna Burza"
Budowa strefy wpływów ZSRR w świecie arabskim zaowocowała powstaniem różnych ruchów wzorowanych na komunizmie. Łączyły one hasła sprawiedliwości społecznej, antykolonializmu, nacjonalizmu. Po objęciu władzy hasła szły do lamusa, jeszcze niedawni "wyzwoliciele spod jarzma Zachodu" i "budowniczowie sprawiedliwości społecznej" zmieniali się w krwawych tyranów. Rozgoryczenie w państwach arabskich wywołał rozpad ZSRR i jego imperium, który unaocznił nierealność komunizmu i pchnął zawiedzionych nadzieją na lepsze życie muzułmanów w kierunku fundamentalizmu

3Dekolonizacja Afryki.
Po II wojnie światowej nasilił się proces usamodzielniania kolonii, będący efektem: klęski lub osłabienia metropolii, ambicji własnych elit, doświadczenia, że nie ma państw niepokonanych, nowego, dwubiegunowego, podziału świata. Metropolie widząc rosnącą niechęć krajów kolonialnych godziły się na autonomię lub ograniczoną niepodległość, wyjątkowo, pod presją wydarzeń na pełną niezawisłość. w wielu przypadkach formalna niepodległość oznaczała w praktyce dalszą zależność: ekonomiczną, wojskową i polityczną od byłych metropolii. Zjawisko te nazwane zostało neokolonializmem.

5wojna w Wietnamie- Wietnam był francuską kolonią. Po klęsce Francji w 1940 roku rząd w Vichy, na którego czele stał marszałek F. Petain kolaborujący z Niemcami, zawarł umowę z Japonią, na mocy której przejęła ona w 1941 roku Indochiny Francuskie (Wietnam, Laos, Kambodża). w tym samym roku powstała Liga Walki o Niepodległość Wietnamu, którą kierował Ho Shi Minh. Pod koniec wojny zaczęła działania, wspomagana przez Chiny, ludowa partyzantka dowodzona przez Vo Nguyen Giapa. w 1945 roku w przededniu klęski, Japonia ogłosiła niepodległość Wietnamu złożonego z Tonkinu, Annamu i Kochinchiny. Marionetkowym władcą został cesarz Bao Dai.

6Rozlew komunizmu na całą Europę -europa została zatakowana przez komunistów