1) wykonaj obliczenia wykorzystując wzór ogólny alkanów. Napisz wzory sumaryczne i nazwy alkanów, których masy cząsteczkowe wynoszą :
a) 86u

2)oblicz stosunek masowy pierwiastków w oktanie.

3) napisz równania reakcji spalania całkowitego i spalania niecałkowitego : c) CH3(CH2)13CH3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T16:08:54+02:00