Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T10:36:29+01:00
Do obliczenia wykorzystamy tw. Pitagorasa
a²+b²=c²
U nas:
a= 12m
c= 13m

12² + b² = 13²
b²= 13² - 12²
b²= 169 - 144
b²= 25
b= √25
b= 5

Druga przyprostokątna ma 5m
2010-01-28T10:39:27+01:00
Twierdzenie Pitagorasa
a²+b²=c²

a= 12m
c= 13m
b=?(ponieważ nie znamy b)

b²+12² = 13²
b²= 13² - 12²
b²= 169 - 144
b²= 25
b= √25
b= 5

Więc ta druga przyprostokątna wynosi 5m.
2010-01-28T10:42:07+01:00
A²+b²=c²
12²+b²=13²
b²=13²-12²
b²=169-144
b²=25
b=√25
b=5