Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T12:03:19+01:00
Parlament Europejski :
- zatwierdza budżet Unii Europejskiej
- uchwala prawo wspólnotowe
- kontroluje pracę Komisji Europejskiej
- doradza Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej

siedziba : oficjalnie - Strasburg, a także Bruksela

Rada Unii Europejskiej :
- przyjmuje europejskie akty prawne
- zawiera umowy międzynarodowe między Unią Europejską, a innymi krajami
- przyjmuje budzet Unii Europejskiej
- koordynuje współpracę między krajowymi sądami i policją

siedziba : Bruksela


Komisja Europejska :
- zarządza i wdraża unijne polityki oraz budżet Unii Europejskiej
- egzekwuje stosowanie prawa europejskiego

siedziba : Bruksela