Dzięki zdobyciu wielu terytorium Rzym przerodził się w ogromne......... . Obszary poza Italią zostały podzielone na .......... . najwyższą władze sprawowali w nich.......... . W wyniku licznych podbojów do Rzymu przywożono bogate lupy wojenne, a także tysiące......... .Byli oni wykorzystywani łownie do pracy w ........... .Niektórych szkolono na .......... .W jednej ze szkół przygotowujących zawodników do walk wybuchło powstanie pod wodzą.......... .Największe korzyści z ekspansji rzymskiej odnosiły rodziny namiestników,............ i .......... .W Iw.p.n.e.popularnym wodzem i politykiem w państwie był.......... ........ .Stojąc na czele silnej armi,podbił ....... .Zaniepokoiło to jego sojuszników i doprowadziło do wybuchu wojny ....... .W bitwie pod ........... władza pokonał swojego konkurenta Pompejusza. W ten sposób został dożywotnim........ .Wielu senatorów obawiało się jego nieograniczonej władzy,która oznaczała koniec trwającej 500 lat....... .

1

Odpowiedzi

2016-10-24T23:38:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Imperium

prowincje

namiestnicy

niewolników

w domach bogaczy/polu/w ciężkich warunkach/w kopalniach (tutaj może być dużo możliwości)

gladiatorów

Spartakusa

dowódców wojska i senatorów

Julisz Cezar

Galię

wojny domowej

pod Farsalos 

dyktatorem

republiki 

w 44 r. p.n.e.

nie tylko kupców i rzemieślników, a dowódców wojskowych i senatorów zwłaszcza