1)oznaczmy przez a liczbę dziewcząt w pewnej klasie i przez b liczbę chłopców w tej klasie
a)ilu uczniów jest w tej klasie
b)ile uczniów liczyłaby klasa gdyby chłopcówbyło trzy razy mniej a dziewcząt o trzy mniej
c)ilu uczniów jest na lekcji skoro nieobecni są dwaj chłopcy i połowa dziewcząt
d)w tej klasie okulary nosi 1/4 dziewcząt i co piąty chłopak. ilu uczniów nie nosi okularów
e)uczniowie siedzą przy dwuosobowych stolikach. Jeśli wszyscy są obecni to 4 miejsca pozostają wolne. ile jest stolików w klasie

2)przyjmujemy że k oznacza liczbe całkowitą zapisz trzy kolejne liczby
a)całkowit następujące po liczbie k
b)całkowite następujące po liczbie 2k
c)nieparzyste następujące po liczbie 2k
d)parzyste następujące po liczbie 2k
e)parzyste poprzedzające liczbę 2k+1

2

Odpowiedzi

2010-01-28T11:11:14+01:00
A)uczniów jest a + b
b)(a+3)+(b/3) [założenie]
C)(a/2) + (b-2) zalożenie "a" podzielne przez 2
D)(3/4a) + (4/5b) zalożenie "a" podzielne przez 4 i "b" podzielne przez 5
e)(a/2) + (b/2) + 2 i założenie "a" i "b" podzielne przez 2

Zad.2
a) całkowite następujące po liczbie "k"
k+1,k+2,k+3
b) całkowite następujące po liczbie "2k"
2k+1,2k+2,2k+3
c) nieparzyste następujące po liczbie "2k"
2k+1,2k+3,2k+5
d) parzyste następujące po liczbie "2k"
2k+2,2k+4,2k+6
e) parzyste poprzedzające liczbę " 2k + 1 "
2k,2k-2,2k-4
17 3 17
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T11:15:44+01:00
1)oznaczmy przez a liczbę dziewcząt w pewnej klasie i przez b liczbę chłopców w tej klasie
a)ilu uczniów jest w tej klasie
a+b
b)ile uczniów liczyłaby klasa gdyby chłopców było trzy razy mniej a dziewcząt o trzy mniej
b:3+a-3
c)ilu uczniów jest na lekcji skoro nieobecni są dwaj chłopcy i połowa dziewcząt
(b-2)+½a
d)w tej klasie okulary nosi 1/4 dziewcząt i co piąty chłopak. ilu uczniów nie nosi okularów
a-¼a=¾a - tyle dziewcząt nie nosi okularów
b-⅕b=⅘b - tyle chłopców nie nosi okularów
¾a+⅘b - tylu uczniów nie nosi okularów
e)uczniowie siedzą przy dwuosobowych stolikach. Jeśli wszyscy są obecni to 4 miejsca pozostają wolne. ile jest stolików w klasie?
(a+b):2+4:2

2)przyjmujemy że k oznacza liczbe całkowitą zapisz trzy kolejne liczby
a)całkowite następujące po liczbie k
k+1 ; k+2 ; k+3
b)całkowite następujące po liczbie 2k
2k+1 ; 2k+2 ; 2k+3
c)nieparzyste następujące po liczbie 2k
2k+1 ; 2k+3 ; 2k+5
d)parzyste następujące po liczbie 2k
2k+2 ; 2k+4 ; 2k+6
e)parzyste poprzedzające liczbę 2k+1
2k ; 2k-2 ; 2k-4
26 2 26