Odpowiedzi

2009-10-04T16:29:31+02:00
Jeśli dobrze pamiętam (i mówimy o nazwach łacińskich) to pierwszy człon jest to nazwa rodzajowa a drugi człon charakteryzuje poszczególne gatunki. Chyba najłatwiej podać na perzykładzie roślin np. drzewo topola. Wszystkie gatunki tych drzew należą do rodzaju topola czyli po łacinie Populus. Pierwszym członem w nazwie każdego gatunku topoli będzie więc wyżej wymieniony wyraz. Drugi charakteryzuje poszczególne gatunki np. Populus alba - topola biała, Populus tremula - topola osika, Populus nigra - topola czarna, Populus balsamifera - topola balsamiczna.

2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T18:05:19+02:00
Dwuczęściowe nazewnictwo gatunkowe- nomenklatura binominalna, każdy gatunek uzyskał podwójną łacińską nazwę rodzajową i gatunkową w systemie Linneusza. Pierwszy człon to nazwa rodzajowa ( z reguły rzeczownik z wielkiej litery), drugi (małą literą) to epitet gatunkowy (zwykle przymiotnik bądź rzeczownik w dopełniaczu) określa z pierwszym członem nazwę gatunku. Nazwy gatunkowe wyróżnia się kursywą.

System Linneusza- sztuczny, oparty na pewnych łatwych do zastosowania kryteriach morfologicznych i anatomicznych (np. u okrytonasiennych na liczbie i ułożeniu elementów okwiatu). Wygodny w zastosowaniach praktycznych- stosowany np w kluczach do oznaczania gatunków.
Hennig ogłosił w połowie XX wieku założenia systematyki filogenetycznej (filogeneza to rozwój rodowy organizmów). Zamierzał w ten sposób ukazać przez systematykę związki pokrewieństw ewolucyjnych między organizmami. Systemy te- naturalne, starają się połączyć ze sobą organizmy pokrewne a nie tylko podobne.(np wieloryby pomimo rybiego wyglądu są ssakami jak nietoperze i krety)
4 4 4