A) Odjemna jest równa 10355, a różnica 1160, Oblicz odjemnik. b) Różnica jest równa 449, a odjemnik 538, Oblicz odjemną. c) Iloczyn dwóch czynników jest równy 3800. Jeden czynnik jest równy 40. Oblicz drugi czynnik. d) Dzielnik jest równy 632, a iloraz 13. Oblicz dzielną. e) Dzielna jest równa 1905, a iloraz 15. Oblicz dzielnik.

2

Odpowiedzi

2009-10-04T16:16:34+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T16:24:42+02:00
A) 10355 - x = 1160
x = 10355 - 1160
x = 9195
b) x - 538 = 449
x = 449 + 538
x = 987
c) 40 * x = 3800
x = 3800 : 40
x = 95
d) x : 632 = 13
x = 13 * 632
x = 8216
e) 1905 : x = 15
x = 1905 : 15
x = 127