Odpowiedzi

2010-01-28T12:10:07+01:00
Liczba Pi jest liczbą niewymierną, określającą stosunek długości okręgu do długości jego średnicy.
π=3,141592...
Liczba Pi nazywana bywa często „ludolfiną”. Nazwa „ludolfina” pochodzi od imienia matematyka holenderskiego Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 35 cyfr po przecinku.Liczba Pi przechodziła wiele przemian i odmian. Od ustalonej przez Archimedesa wartości 22/7, która dawała dwa rzędy dziesiętne po przecinku, dochodzi do rozwinięcia dziesiętnego z 707 cyframi po przecinku, danego przez Shanksa. Używany dzisiaj symbol π wprowadzony został dopiero w 1706 roku przez Wiliama
Jonesa, a spopularyzował go Leonhard Euler używając tego zapisu w dziele Analiza. Popularność liczba pi zawdzięcza występowaniu swoim we wzorach na pole koła czy objętości
kuli, związana jest także z kwadraturą koła - zadaniem pochodzącym ze starożytnej Grecji, rozwiązanym dopiero przez Lindemanna.Liczbę Pi próbowano wyliczyć już na wiele lat przed naszą erą. 2000 lat przed naszą erą Babilończyce szacowali, że liczba Pi = 3 .Egipcjanie – 2000 lat p.n.e. uznawali, że P = (16/9)2.Archimedes – III wiek p.n.e. ustalił, że Pi w przybliżeniu wynosi 22/7.Ptolemeusz Klaudiusz – II wiek p.n.e. przyjmował, że P w przybliżeniu wynosi 3+8/60+30/3600Uczeni szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową informację o wartości liczby π. Wierzą,że inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz komunikat.

5 5 5