Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T12:09:26+01:00
1. a
2. dziwny - epitet.
Autorka ma negatywny stosunek do ślubów średniowiecznego rycerza.
3. Zasada fair play wynikała z wzajemnego szacunku rycerzy do siebie, a także z dumy i względów zabawowych.
4.
Akapit 1
"(...) Jan dobry [...] ... zbiega"
" (...) Huizinga pisze [...].... ślub życiem"
Akapit 2
"[...] Walka mogła[...] .... niedołęstwie"
"[...] Nie zabiję nigdy [...] taką niesławą''
Akapit 3
"[...] Roland nie chciał dąć [...]... po duszę bohatera"

Rola przykładów jest uzasadnieniem postawionych tez.
5. Średniowieczny rycerz boi się, że nazwą go tchórzem
6. d; a
7. Odwaga; honor; zawierzenie Bogu; duma
42 4 42