Odpowiedzi

2010-01-28T12:43:41+01:00
Czasownik ma też formy osobowe i nieosobowe:
- osobowa: można okreslić jego formę gramatyczną np. tańczyła
- nieosobowa: nie można określić jego formy gramatycznej; do tej formy należą bezokoliczniki i czasowniki zakończone na -to, -no
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T12:45:17+01:00
Nieosobowe Formy czasownika
1. Czasownik może przybierać nieosobową formę czasownika :
- bezokoliczniki np. jeść , iść
- formy zakończone na : na , to np. umyto
-niektóre konstrukcje z "się" np. mówi się o wojnie
- imiesłowy
2 Imiesłowy dzielimy na :
A) przymiotnikowe - pochodzą od czasowników jak przymiotniki określają rzeczowniki i odmieniają się przez przypadki, liczby, rodzaje.
Imiesłowy Przymiotnikowe :
a) Czynne
- ący
- ąca
- ący
Ktoś lub coś wykonuje czynność w danym momencie

b) Bierne
-ny
-na
-ne
-ty
-ta

-te
Ktoś lub coś podlega czynności wykonywanej przez kogoś

Przykłady:
Czynne- Milczący Miłosz, Płacząca Ania, Gadające dzieci

Bierne-zasłonięte okno, zdenerwowany Dawid, zakochane dziewczyny

B) Imiesłowy przysłówkowe-nie odmieniają się, pochodzą od czasowników lecz odpowiadają na pytanie jak ? gdzie ? kiedy

a)współczesne:
-ąć
Imiesłów współczesny informuje o tym że dwie czynności odbywają się jednocześnie w tym samym czasie np. siedząc w ławce, rysował

b)uprzednie
-łszy
-wszy

Imiesłów przysłówkowy uprzedni informuje o tym, że jakaś czynność została wykonana wcześniej(uprzednio) niż inna np.Wysłuchawszy przemowy nauczycielki, wszyscy poszli do domu. Zszedłszy ze schodów, przewrócił się.
3 3 3
2010-01-28T12:46:29+01:00
Czasowniki nie osobowe to np. bezokoliczniki, czyli takie czasowniki, które nie są odmienione przez osoby
czasowniki osobowe to takie czasowniki, które są odmienione przez jakąś osobę
6 4 6