1) oblicz gestosc gazu w temp, 75 °C pod cis. 150 kPa, jezeli w war.norm. byla ona rowna 1,25 g/dm³ ?

2) w zbiorniku znajduja sie 3 mole SO₂, 22g CO₂ i 0,5 mola N₂ w temp 400 K, pod cis. 3 MPa. oblicz cisnienie czasteczkowe skladnikow mieszaniny oraz calkowita objetosc.

3) Ile gramow CS₂ powstanie w reakcji 3 g C i 10 g S ?

4) ile gramow Na₂S znajduje sie 0,5 dm³ roztworu 8% o gestosci 1,09 g/cm³ ?

1

Odpowiedzi

2010-01-29T18:41:03+01:00
1.
pV=nRT d=m/V m= 22,4 × 1,25 = 28g
p₁V₁/T₁=p₂V₂/T₂(podstawiamy wszystkie dane z zadania, no i z warunków standardowych, V=22,4,p=1013hPa,T=273K)
V₂= 19,3dm³
d=m/V
d=28/19,3 = 1,45g/dm³
2.
najpierw dla każdego liczymy objętość z pV=nRT
v₁=3,324dm³
v₂=0,554dm³ vc=4,432dm³
v₃=0,554dm³
p=n/Vc×RT
p₁=2247,3Pa
p₂=374,5Pa
p₃=374,5Pa

3.
mamy ilości reagentów niestechiometryczne: 10g S przereaguje z 1,875g C, czyli powstanie 11,875g CS₂
4.
d=m/v
mr=1,09×500= 545g
Cp= ms/mr × 100%
ms= 0,08×545= 43,6g