Gdy żarówka świeci, jej opór jest równy 20 OM. Woltomierz podłączony do żarówki wskazuje 3,2V.
a). Jakie jest natężenie prądu płynącego przez żarówkę?
b). Jaki ładunek przepływa w ciągu sekundy przez przekrój poprzeczny włókna żarówki?
c). Ile elektronów przepływa w ciągu sekundy przez przekrój poprzeczny włókna żarówki?

3

Odpowiedzi

2010-01-28T13:09:33+01:00
R= 20 OM
U=3,2V
a) I= U/R
I=3,2/20 =0,16A
b) I= q/t
It=q
q=0,16×1s= 0,16
c) 0,16 × 1,6 × 10⁻¹² =0,256 × 10⁻¹²
2010-01-28T13:12:06+01:00
Dane
R=20
U=3,2V
t=1s
e=1,6*10^-19 C
I=?
q=?
n=?
a) I=U/R=3,2V/20Ω=0,16A
b) q=I*t=0,16A*1s=0,16C
c) n=q/e=0,16C/(1,6*10^-19)c=10^18 elektronów
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T13:55:26+01:00
R = 20Ω
U = 3,2V
t = 1s
e = 1,6*10²-19C
I = ??
q = ??
n = ??
a) I = U/R
I = 3,2V/20Ω = 0,16A
b) q = I*t
q = 0,16A*1s = 0,16C
c) n = q/e
n = 0,16C/(1,6*10²-19)C
n = 10²18 elektronów
1 1 1