Ćwiczenie , zad 9* / 15
Znajdz w dostępnych źródłach informacji przykłady dokonań najwibitniejszego polskiego kartografa , Eugeniusza Romera ( 1871-1954 ) w zakresie zastosowania barw na mapach fizycznych. Ustal równiez , jaki wpływ miały osiągnięcia E. Romera na ustalenie przebiegu wschodniej granicy Polski na konferencji w Wersalu 1919 r.
___________________________________
Zastosowanie barw na mapach ogólnogeograficznych ___
________________________________________
_______________________________________
______________________________________

---------------------------------------------------------------
Wpływ na ustalenie przebiegu wschodniej granicy Polski na konferencju w Wersalu w 1919 r. _____________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

1

Odpowiedzi

2009-10-04T16:29:33+02:00
Twórca czasopism: Prace Geograficzne (redaktor 1918-1939) i Polski Przegląd Kartograficzny (redaktor 1923-1934). Jako pierwszy wydzielił regiony klimatyczne w Polsce.

Autor licznych prac z zakresu kartografii, klimatologii, geomorfologii i dydaktyki geografii, m.in.: Atlas geograficzny (1908), Geograficzno-statystyczny atlas Polski (1916), Polski atlas kongresowy (1921), Powszechny atlas geograficzny (1928), Ziemia i państwo (1929), Pogląd na klimat Polski (1938), Regiony klimatyczne Polski (1949).

33 2 33