Przetłumacz na j. angielski ( tylko proszę o tłumaczenie w dobrych czasach językowych) ;)
Najgorszy dzień mojego życia zdarzył się około 3 miesiące temu ale nadal wszystko bardzo dobrze pamiętam. Obudziłam się i zdałam sobie sprawę że jestem spóźniona do szkoły. Spóźnienie nie było najgorszą rzeczą , najgorszą rzeczą było to że na pierwszej lekcji mieliśmy pisać test z ułamków i procentów. Dużo się do niego uczyłam i chciałam dostać dobrą ocenę . Więc była to już pierwsza katastrofa. Poszłam do szkoły w bardzo złym nastroju. Weszłam do klasy w środku lekcji i nauczyciel powiedział że wcale go nie dziwi moje spóźnienie na ważny test. To prawda że jestem raczej słaba z matematyki, ale myślę że i tak był złośliwy. Podczas długiej przerwy zorientowałam się że zapomniałam drugiego śniadania więc byłam głodna do końca lekcji . Było to okropne uczucie.

1

Odpowiedzi

  • AgU5
  • Początkujący
2010-01-28T13:20:09+01:00
The worst day of my life happened about 3 months ago but I still remember everything very well. I woke up and I realized that I was late for school. Late was not the worst thing worst thing was that the first lesson we had to write a test for fractions and percentages. Much to his learned and wanted to get a good grade. So it was already at the first disaster. I went to school in a very bad mood. I went to class in the middle class and the teacher said that it did not surprise me late for an important test. It is true that I am rather weak in mathematics, but I think that as he was malicious. During the long break I realized that I forgot the second breakfast I was so hungry by the end of the lesson. It was a horrible feeling.
1 5 1