Odpowiedz na pytania:

a)Czy edykt mediolański można nazwać tolerancyjnym?
b)Czy tolerancja może dotyczyć tylko religii? Czy istnieją granice tolerancji?
c)Jakie wydarzenie Neron wykorzystał jako pretekst do rozpoczęcia prześladowań chrześcijan?
d)Jak historyk Tacyt ocenia prześladowania chrześcijan za rządów cesarza Nerona?
Zapisz w porządku chronologicznym wymienione etapy rozwoju religii chrześcijańskiej.

Działalność apostołów. Prześladowania chrześcijan. Spotkania synodalne. Nauki Jezusa z Nazaretu. Powstanie pierwszych gmin wyznaniowych. Śmieć Jezusa na krzyżu. Edykt mediolański cesarza Konstantyna Wielkiego. Chrześcijaństwo religią panującą.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T13:36:43+01:00
1.Nauki Jezusa z Nazaretu.
2.Śmieć Jezusa na krzyżu.
3.Działalność apostołów.
4.Powstanie pierwszych gmin wyznaniowych.
5.Prześladowania chrześcijan.
6.Edykt mediolański cesarza Konstantyna Wielkiego.
7.Chrześcijaństwo religią panującą.
8.Spotkania synodalne