> > Pytania dotyczące e-mail`a:
> >
> > 1. Co oznacza skrót e-mail?
> > 2. Od kiedy możemy korzystać z poczty elektronicznej?
> > 3. Czy przez e-mail można prowadzić bezpośrednie rozmowy?
> > 4. Do czego służy serwer pocztowy?
> > 5. Czym różni się adres elektroniczny od adresu komputera?
> > 6. Jak zbudowany jest adres elektroniczny?
> > 7. Co to jest netykieta?
> > 8. Co oznacza pole DW: w opcjach wysyłania?
> >
> > Oczekuję na wyczerpujące odpowiedzi.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T13:39:39+01:00
1. Poczta elektroniczna, e-poczta (ang. electronic mail, e-mail) to jedna z największych usług internetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Obecnie do przesyłania e-maili używany jest protokół Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

2. Wybieramy serwis w którym chcemy mieć zrobione konto(np. wp.pl czy onet.pl) i rejestrujemy się tam wpisując wszystkie dane. Kiedy zakończymy rejestracje możemy już korzystać z poczty.
3. Można wysyłać wiadomości e-mail, które moą zawierać różne załączniki z video lub zdjęciami. Można prowadzić rozmowy chociaż szybciej jest przez komunikatory.
4. Na serwerze przetrzymywane są wszystkie nasze wiadomości.
5. Adres komputera przypisuje nasz komputer do sieci. Ma jeden niepowtarzalny adres który wyróżnia go pośród innych komputerów w sieci, a adres elektroniczny to poprostu nazwa twojego e-maila np. [email protected]
6. Adres elektroniczny to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Adresami elektronicznymi są m.in.:

adresy poczty elektronicznej,
adresy stron internetowych,
adres IP komputera,
numer telefonu komórkowego (jeśli można na nim odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną).

7.Zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci.
8.DW to skrót określenia „Do wiadomości”. Jeżeli w polu tym zostanie wprowadzona nazwa adresata, otrzyma on kopię wiadomości, a jego nazwa widoczna będzie dla innych adresatów.


2010-01-28T13:54:30+01:00
1.list elektroniczny

2.e-mail, jako taki, został wymyślony w roku 1965
Usługę polegającą na wysyłaniu wiadomości od użytkownika jednego komputera do użytkownika innego wymyślił w roku 1971 Ray Tomlinson

3.e-mail służy do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych) raczej nie można przez e-mail prowadzić bezpośrednich rozmów np.przez słuchawki itp.

4.komputer lub oprogramowanie w sieci umożliwiające i obsługujące wysyłanie i odbieranie elektronicznej poczty przez użytkowników sieci

5.Adres elektroniczny to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej ,a Adres komputerowy (IP) – liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny).

6.Typowy adres składa się z indywidualnej nazwy użytkownika, znaku @ (at ang. na) oraz nazwy serwera pocztowego lub domeny, np. [email protected] to użytkownik jan.kowalski na serwerze wsb.poznan.pl
Adres może składać się maksymalnie z 255 znaków.

7.zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci

8.DW oznacza "do wiadomości". Wszystkie osoby wymienione w polu "DW" danej wiadomości otrzymają jej kopię. Wszyscy adresaci mogą widzieć adresy i nazwy wszystkich pozostałych osób, które znajdują się w polu "DW". Aby dodać pozycję do pola "DW", kliknij odsyłacz "Dodaj pole DW" znajdujący się ponad polem "Do".
2010-01-28T14:53:02+01:00
1.list elektroniczny

2.e-mail, jako taki, został wymyślony w roku 1965
Usługę polegającą na wysyłaniu wiadomości od użytkownika jednego komputera do użytkownika innego wymyślił w roku 1971 Ray Tomlinson

3.e-mail służy do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych) raczej nie można przez e-mail prowadzić bezpośrednich rozmów np.przez słuchawki itp.

4.komputer lub oprogramowanie w sieci umożliwiające i obsługujące wysyłanie i odbieranie elektronicznej poczty przez użytkowników sieci

5.Adres elektroniczny to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej ,a Adres komputerowy (IP) – liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny).

6.Typowy adres składa się z indywidualnej nazwy użytkownika, znaku @ (at ang. na) oraz nazwy serwera pocztowego lub domeny, np. [email protected] to użytkownik jan.kowalski na serwerze wsb.poznan.pl
Adres może składać się maksymalnie z 255 znaków.

7.zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci

8.DW oznacza "do wiadomości". Wszystkie osoby wymienione w polu "DW" danej wiadomości otrzymają jej kopię. Wszyscy adresaci mogą widzieć adresy i nazwy wszystkich pozostałych osób, które znajdują się w polu "DW". Aby dodać pozycję do pola "DW", kliknij odsyłacz "Dodaj pole DW" znajdujący się ponad polem "Do".
1 5 1