Pierwszy kosiarz potrzebuje 6 godzin, drugi - 3 godziny, trzeci - 4 godziny, aby skosić daną łąkę. Ile godzin zajmie im skoszenie tej łąki, jeżeli będą pracować razem, każdy ze swoją wydajnością? Zależy mi w szczególności na obliczeniach i sposobie, powinny się one tu znaleźć.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T14:04:39+01:00
/ kreska ułamkowa

w - cała praca polegająca na skoszeniu łąki
w/6 - praca wykonana przez I kosiarza w ciągu godziny
w/3 - praca wykonana przez II kosiarza w ciągu godziny
w/4 - praca wykonana przez III kosiarza w ciągu godziny

Praca wykonana wspólnie w ciągu godziny:

w/6 + w/3 + w/4 = (4/24)w + (8/24)w + (6/24)w = (18/24)w = (3/4)w

Całą pracę dzielimy przez pracę wykonaną w ciągu godziny, aby otrzymać czas jej wykonania:

w : (3/4)w = 4/3 = 1 i 1/3 [godziny]