Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T14:09:40+01:00
Poczucie sensu życia, Biblia proponuje nam obraz dwóch zwalczających się sił: Dobra i niestety też i zła.Tymczasem oferują biblię i kształcenie w biblii; którym jest system wartości przekazany w rodzinie (w tym miejscu ukłon do
wynika cały szereg niewłaściwych wyborów, niewłaściwych, nieprzystosowawczych z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa czynów.
Wartości i prawdy lub ich rozmywanie bądź rozmiękczanie, to człowiek staje się potencjalnym kandydatem do werbowania.
Wynika z tego rekomendacja do pracy nad wiarą poprzez pracę nad zbudowaniem nowej, konstruktywnej i przystosowawczej hierarchii wartości,
że zło zostanie ukarane dobro zaś nagrodzone. W oparciu o system wartości duchowych człowiek może odbudować uszkodzone poczucie własnej wartości i godności, wartości biblijnych proponuje też czytelne podstawy stosunku do innych ludzi