1.W wyrazie "przekształcenie" zachodzi proces fonetyczny, taki jak:
a. udżwięcznienie postępowe,
b. udżwięcznienie wsteczne,
c. ubezdżwięcznienie postępowe,
d. ubezdżwięcznienie wsteczne.
2. Podaj synonim wyrazu ogród.........................
3. "Ogród wydał w szał" - jaki to środek artystyczny?
4. Wyjaśnij znaczenie następujących związków frazeologicznych:
a.łamać prawo
b. być na bakier z prawem
c. wyjąć kogoś spod prawa
d. prawo pięści
5. Wymień trzy cechy gatunkowe epiki:
a. animizacja
b. personifikacja
c. anafora.
d. antyteza.
6. Wymień cztery związki frazeologiczne z wyrazem "kamień".
7. Co to znacz : "Być pustym w środku?
8. Związek frazeologiczny "ugodzony strzałą Amora" oznacz, że ktoś jest:
a. martwy
b. zakochany
c. chory
d. ranny
9. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych:
a. stanął jak wryty
b. miał duszę na ramieniu
c. serce mu zamarło
10. Wymień dwa synonimy wyrazu monarcha.
11. Od bezokolicznika rządzić utwórz:
a. czasownik w formie osobowej
b. rzeczownik
12. Podaj pięć synonimów dom.
13. Wyjaśnij znaczenie następujących związków frazeologicznych:
a. być gościem domu
b. głowa domu
c. trząść domem
d. założyć dom
14. Utwórz dwa inne niż w zadaniu 13 związki frazeologiczne z wyrazem dom.
15. Odmień przez przypadki wyrażenie :"pięćdziesiąt dwa punkty".
16. "Szesnaste zwycięstwo" to liczebnik :
a. główny
b. porządkowy
c. zbiorowy
d. ułamkowy.
17. Określ kategorie fleksyjne rzeczownika " sędzia" (przypadek, liczba, rodzaj) występujące w formach:
a. sędzia
b. sędziów
18. "Prośba" to wyraz, w którym zachodzi:
a. udżwięcznienie postępowe,
b. udżwięcznienie wsteczne,
c. ubezdżwięcznienie wsteczne
d. ubezdżwięcznienie postępowe.
19. Podaj dwa synonimy wyrazu "jadłodajnia".
20.Formę jakiego trybu nadano czasownikom: odkryj, sprawdź, nie przegap?
21. Wyjaśnij znaczenie związku frazeologicznego "ściany mają uszy".

1

Odpowiedzi

2010-01-28T14:56:41+01:00
2. synonim ogród zagajnik
monarcha król władca
1 1 1