1. Do 4 naczyń rozlano 150l wody .W 1 naczyniu zmieściło sie 1/3(jedna trzecia) wody.Do 2 naczynia zlano 3/5(trzy piąte )tego co zostało .W 3 naczyniu zmieściło się 5/8(pięć ósmych) tego co zostało .Reszta wody trafiła do 4 naczynia.Ile litrów wody było w każdym naczyniu ?
2.W klasie 5 jest 24 uczniów.Test z polskiego nie zaliczyła 1/4(jedna czwarta) klasy.Ilu uczniów zaliczyło test ?
3.W klasie Ani jest 27 uczniów .We wtorek 1/9(jedna dziewiąta) klasy była nieobecna .Ilu uczniów było obecnych ??
Prosze zróbcie te które umiecie PROSZĘ

2

Odpowiedzi

2010-01-28T14:36:08+01:00
1.
n-naczynie
1n->1/3*150=50l
2n->3/5 *100=60l
3n->5/8*40=25l
4n->150-(50+60+25)=15l
2.
24-(1/4*24)=18
3.
27-(1/9*24)=24

Proszę o naj ...;)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T16:19:56+01:00
1.

1/3*150=50l
150l-50l=100l
3/5*100l=60l
100l-60l=40l
5/8*40l=25l
40l-25l=15l

2.

1/4*24=6
24-6=18

3.

1/9*27=3
27-3=24

Raczej ma być;)