Przetłumacz tekst na polski

Ragge music comes from Jamaica in the Caribben. It is called the music of the poor, because the songs are about problems people have. The main instrument is the electric bass. Musicians also play the piano, drums and the guitar. Some famous reggae bands are Bob Marley and The Wailers, UB40 and The Maytals.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T14:28:35+01:00
Muzyka Ragge pochodzi z Jamajki, wKaraibach. Nazywa się muzyką biedy, bo piosenki są o problemach ludzi. Głównym instrumentem jest bas elektryczny. Muzycy również grają na pianinie, perkusji i gitarze. Kilka znanych zespołów reggae to Bob Marley & The Wailers, UB40 i The Maytals.
2010-01-28T14:30:36+01:00
Muzyka Ragge przychodzi z Jamajki w Karaibach . Nazwano to muzyką biedoty, ponieważ piosenki są o problemach ludzi . Głównym instrumentem jest - elektryczny bas. Muzycy również grają na fortepianie, bębnach i gitarze. Niektóre słynne grupy reggae to - Bob Marley i Płaczkowie, UB40 i Maytals.

Pozdrawiam :)