Przetłumacz tekst na Polski
Celtic music is the traditional music of Celtic people; that is, people from Scotland, Ireland, Wales, Cornwall and parts of France and Spain. It can be either slow, to listen to, or fast, to dance to. The songs tell us sad or funny stories. Some have no words at all. In Celtic music you can hear violins, drums, harps and guitars. Two famous Celtic bands are Clannad and The Chiefttains

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T14:41:11+01:00
Muzyka celtycka jest tradycyjną muzuką ludów celtyckich tzn: Szkotów, Irlandczyków, Walijczyków, Kornwalijczyków i częściowo Francuzów oraz Hiszpanów. Może być jednocześnie powolna, do słuchania oraz szybka - do tańczenia. Te piosenki opowiadają nam zarówno smutne jak i wesołe historie. Niektóre z kolei w ogóle nie posiadają słów. W muzyce celtyckiej można usłyszeć skrzypce, bębny, harfy i gitary. Dwa popularne zespoły celtyckie to Clannad i The Chiefttains.