Właściwe to są dwa zadania

W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych stanowi 3/4 długości drugiej przyprostokątnej. Pole tego trójkąta jest równe 6cm (kwadratowych). Narysuj ten trójkąt w skali 1:1

Pole trapezu prostokątnego o wysokości 6 cm jest równe 30 cm (kwadratowych). Jedna z podstaw jest o 8 cm dłuższa od drugiej. Narysuj ten trapez w skali 1:2

1

Odpowiedzi

2009-10-04T17:00:52+02:00
1. P = 6 cm²
(x * 3/4x) / 2 = 6 / *2
3/4x² = 12 / * 4/3
x² = 48/3
x² = 16
x = 4
3/4x = 12/4 = 3
rysujesz trójkąt, który ma przyprostokątne o wymiarach 4 i 3

2. P = ((x + x + 8) * 6) / 2 = 30 / * 2
(2x + 8) *6 = 60 / /6
2x + 8 = 10 / -8
2x = 2
x = 1
rysujesz trójkąt o podstawach 0,5 ; 4,5 ; wysokości 3 .