Przetłumacz tekst na polski
Country music is from America. It is sometimes called bluegrass, honky-tonk or mountian music. Each song tells a story about modern life, love and feelings. Musicians play the banjo, and sometimes the violin or harmonica. Famous country singers are Patsy Cline, Dolly Parton and Willie Nelson

3

Odpowiedzi

2010-01-28T14:40:49+01:00
Muzyka country jest z Ameryki. To jest czasami nazywane bluegrass, Honky-Tonk lub Mountian muzyki. Każda piosenka opowiada o współczesnym życiu, miłości i uczucia. Muzycy grać na banjo, czasem skrzypce i harmonijka. Znane piosenkarki kraju Patsy Cline, Dolly Parton i Willie Nelson
2010-01-28T14:42:06+01:00
Muzyka country jest z Ameryki. To jest czasami nazywane
bluegrass, Honky-Tonk lub Mountian muzyki. Każda piosenka opowiada
Opowieść o współczesnym życiu, miłości i uczucia. Muzyków
banjo, czasem skrzypce i harmonijka. Znani
śpiewacy kraju Patsy Cline, Dolly Parton i Willie
Nelson
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T14:46:43+01:00
Muzyka country pochodzi z Ameryki. Jest czasami nazywana niebieską trawą, honky - tonk lub muzyką górską. Każda piosenka opowiada historię o nowoczesnym życiu, miłości i uczuciach. Muzycy grają na banjo, a czasami na skrzypcach czy harmonijce.Słynni śpiewacy country (wiejscy śpiewacy) to Patsy Cline, Dolly Parton i Willie Nelson.
2 3 2