Zad.1
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:

a) liczbę naturalną parzystą,
b) liczbę naturalną nieparzystą,
c) liczbę naturalną podzielną przez 3,
d) trzy kolejne liczby naturalne podzielne przez 4

Zad.2
Cena pewnego przed obniżką wynosiła x zł, a po obniżce y zł. O ile procent obniżono cenę?

2

Odpowiedzi

2010-01-28T15:04:14+01:00
A) 2n
b) 2n-1
c) 3n
d) 4n, 4n+4, 4n+8, 4n+12

2. x-(z*x)=y
x(1-z)=y ||x
1-z=y/x
-z=y/x-1 ||-1
z=1-y/x
odp: cenę obniżono o 100-y/x %
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T15:11:39+01:00
Zad.1.
Niech n będzie dowolną liczbą naturalną, to:

a)2 n
b) 2 n +1
c)3 n
d) 4n, 4n+4,4n+8

zad.2.

x- cena początkowa(wyższa)
y - cena po obniżce(niższa)

x-y - różnica cen

((x-y):x) razy100%= (x:x-y:x) razy100%=(1-y:x)razy 100%=100%-100%y:x


Np.

20- cena początkow
15 cena po obniżce

20-15=5 -różnica cen

podstawiając do wzoru wyprowadzonego wcześniej

((x-y):x) razy100%= (x:x-y:x) razy100%=(1-y:x)razy 100%=100%-100%y:x

mamy

((20-15):20)razy100%= (20:20-15:20)razy 100%= (1-0,75)razy 100%= 100%-75%= 25%


licząc normanlnie mamy 5: 20=0,25
0,25=25%

więc ok