Odpowiedzi

2010-01-28T15:37:27+01:00
Niemców:
zakazano używać j. polskiego, germanizacja,i eksterminacja
zakaz działalności politycznej, społecznej i zawodowej
likwidacja polskich instytucji
wysiedlanie ludności na roboty przymusowe
stały nadzór i mocno rozwinięte sądownictwo
wyniszczanie polskiej inteligencji
wywóz do obozów koncentracyjnych
zamykanie szkół, zostawiono tylko zawodówki i prymitywne teatrzyki

ZSRR:
sowietyzacja
przymusowe wcielania do Armii Czerwonej
aresztowania i morderstwa oficerów(KATYń)
aresztowania duchowieństwa i działaczy partyjnych
zmuszanie Polaków do przyjęcia obywatelstwa ZSRR
zsyłania do łagrów
propaganda i indoktrynacja
nacjonalizacja przemysłu, banków, itp.
rekwizycje dorobku kulturalnego Polaków
deportacje(zsyłania)
24 4 24