Odpowiedzi

2010-01-28T15:24:59+01:00
. Na jakiej zasadzie zostały wybrane organizacje, których przedstawiciele mogą rozmawiać z Szefem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera w sprawie dotyczącej wysłanych do Premiera listów? Odpowiedź w komentarzu pod tekstem.

Inne pytania zaś są związane nieco z tematem samych prac nad ustawą, chociaż nie tylko nad jedną ustawą:

2. Kto był obecny w trakcie "serii spotkań ekspertów z policji i MSWiA w Ministerstwie Finansów", o których pisał Dziennik 6 listopada 2009 roku i z czyjej inicjatywy takie spotkania zostały zorganizowane?

3. Kiedy dokładnie te spotkania się odbyły, ile ich było i czy można otrzymać od rządu protokoły z tych spotkań?

4. Ktoś musiał tę nazwę "Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych" wymyślić, zaproponować. Dla potrzeb historycznych warto poznać tę osobę z imienia i nazwiska. Czy Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, który pracował nad ustawą w jej końcowym etapie, zna te dane i może je przekazać opinii publicznej?

5. Czy Projektodawca nowej ustawy zna działania podejmowane od dwóch lat w Australii, gdzie przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne związane z możliwością blokowania niektórych treści w internecie, a które doprowadziły również do powstania raportu z przeprowadzonego pilotażu (wykazującego, że blokowanie takich stron nie jest skuteczne), który to raport również został poddany publicznej dyskusji, a wszystko to zanim tamtejsze władze sformułowały projekt ustawy przewidującej nową instytucję prawną w zakresie blokowania stron?

6. Skoro właśnie w Meksyku zaczyna się siódma runda negocjacji ACTA, a do 25 stycznia rząd był uprzejmy odroczyć przekazanie odpowiedzi na złożone przez Stowarzyszenie wnioski o udostępnienie informacji publicznej (na temat posiadanych materiałów związanych z tymi negocjacjami, w tym stanowiskiem Polski), to czy może Pan Minister ma jakąś wiedzę na temat tego, kiedy stowarzyszenie taką odpowiedź uzyska? Odpowiedź w komentarzu pod tekstem.

7. Czy prowadzone prace nad traktatem Anti-Counterfeiting Trade Agreement mają jakiś związek z wypowiedziami Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, p. Rapackiego, który na niedawnej konferencji zorganizowanej w BCC wypowiadał się o konieczności rozważenia likwidacji dozwolonego użytku osobistego, ścigania naruszeń prawa autorskiego z urzędu i wprowadzenia możliwości odcinania internautów od Sieci?

8. W trakcie ww. konferencji wspomniano o pracach tzw. Grupy Internet. Czy Szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera mógłby udostępnić zainteresowanym informacje na temat składu tej grupy, dat i miejsc jej dotychczasowych spotkań, a także treści protokołów z tych obrad?

9. Czy Szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera ma jakąś wiedzę na temat prac związanych z budową Systemu Integracji Informacji o Przestępstwach Elektronicznych SOPEL, który ma być systemem "wspierania" operatorów telekomunikacyjnych w wykonywaniu ustawowych obowiązków związanych ze zwalczaniem przestępczości elektronicznej przez dostarczenie im specjalnych "interfejsów", za pomocą których określone służby mogły by m.in. "włączać, modyfikować i wyłączać obiekty bez udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego"?

10. Jak te prace oraz projektowane przy okazji nowelizacji ustawy hazardowej rozwiązania prawne związane z Rejestrem Stron i Usług Niedozwolonych wiążą się z projektem INDECT?
2010-01-28T16:18:04+01:00
1.Czy jego praca wymaga cierpliwosci?
2.Czy musi sie duzo meczyc nad papierkowymi robotkami?
3.Czy praca urzednika jest trudna?
1 4 1