1. Antek jest o 9 lat starszy od Michała. Pięć lat temu był od niego dwa razy starszy. Antek ma:
A. 18 Lat B. 14 Lat C. 23 Lata D. 33 Lata

2. Długość jednego z boków prostokąta jest o 6 mniejsza od długości drugiego boku i 5 razy mniejsza od obwodu prostokąta. Pole tego prostokąta jest równe:
A. 16 B. 72 C. 216 D. 3240

z działaniami.

2

Odpowiedzi

2010-01-28T15:44:26+01:00
1.
x-wiek Michała
y-wiek Antka

y=x+9
y-5=2(x-5)

y=x+9
x+9-5=2x-10

y=x+9
-x=-14

y=x+9
x=14

y=x+9=14+9=23

odp: C - 23 lata

2.
a-dluzszy bok
b-krotszy bok

b=a-6
5b=2a+2b

b=a-6
5(a-6)=2a+2(a-6)

b=a-6
5a-30=2a+2a-12

b=a-6
a=18

b=a-6=18-6=12
a=18

b=12
a=18

P=a×b=18×12=216 j²

odp: Pole prostokata jest równe 216 j²
2010-01-28T15:50:25+01:00
X-wiek antka
y-wiek michała

y+9=x
x-5=(y-5)*2

y=x-9
x-5=2y-10

y=x-9
x-5=2(x-9)-10

y=x-9
x-5=2x-18-10

y=x-9
x-2x=-28+5

y=x-9
-x=-23 I*(-1)

y=x-9
x=23

odp:c 23 lata


2.x-jeden bok
y-drugi bok


x+6=y
5x=2x+2y

x=y-6
3x=2y

x=y-6
3(y-6)=2y

x=y-6
3y-18=2y

x=y-6
y=18

x=18-6
y=18

x=12
y=18

p=ab
p=12*18
p=216
opd:c216