Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T12:58:32+02:00
Owady społeczne żyją w grupach złożonych ze zróżnicowanych morfologicznie i fizjologicznie osobników, między którymi istnieje zhierarchizowany podział funkcji, związany z opieką nad potomstwem i osobnikami zdolnymi do rozrodu. Budują gniazda, w których zazwyczaj zamieszkują osobniki będące potomstwem jednej matki (królowej). Są to:

-pszczoły; Żyją one w koloniach pod ziemią albo, w przypadku pszczoły miodnej, zasiedlają zbudowane przez człowieka ule. Rój pszczeli składa się z wielkiej liczby samic-robotnic, które są sterylne. Rozmnażającej się samicy-królowej i niewielkiej liczby samców-trutni.

-osy; Osobniki te opuszczają kolonie, kopulują z królową, która następnie udaje się na poszukiwanie odpowiedniego miejsca, gdzie może hibernować przez zimie. Natomiast wszystkie robotnice i samce opuszczają kolonie i giną w zimie. Na wiosnę królowe wychodzą z kryjówek i zakładają nowe kolonie.

-mrówki; Mrówki zakładają gniazda w różnych miejscach. Larwy karmione są przez robotnice. Tak jak w przypadku termitów, w pewnych okresach roku z mrowiska wychodzą młode uskrzydlone osobniki – samce i samice – i podejmują lot godowy. Po kopulacji, zapłodniona samica-królowa udaje się na poszukiwanie odpowiedniego miejsca, a gdy już je znajdzie zakłada nową kolonię.

-termity; Robotnice termitów opiekują się jajami składanymi przez samicę, karmią i wychowują młode termity. Cała kolonia jest czymś na kształt żyjącego „miasta”, każdy jej mieszkaniec pełni stałą funkcję – należąc do określonej kasty osobników. Chmary termitów pojawiają się w pewnych porach roku. Ma to miejsce wtedy, gdy formują się nowe kolonie. Takie roje, składają się z uskrzydlonych samców i samic. Po kopulacji samica zrzuca skrzydła i rozpoczyna składanie jaj, aby zapoczątkować nową kolonię.
6 5 6