1)Uzupełnij rownania reakcji spalania :
C2H5OH + ... ---> CO2 + ...
CH3OH + O2 ---> ... + ...
.... + 18 O2 ---> 12 CO2 + 13 H2O

C6H13COOH + O2 ---> .... + ...
... + O2 ---> 16 CO2 + 16 H2O

Uzupełnij reakcje chemiczne :
CH3COOH + Na ---> ... + ...
HCOOH + ... ---> (HCOO)2 Mg + H2O
... + CH3OH ---> C4H9COOCH3 + ..
2)Napisz reakcje otrzymywania etanolu w wyniku uwolnienia etenu

1

Odpowiedzi

2012-12-28T18:48:31+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
C2H5OH + 3 O2 ---> 2CO2 + 3H2O
2CH3OH + 3 O2 ---> 2CO2 + 4H2O
C12H25OH + 18 O2 ---> 12 CO2 + 13 H2O

2C6H13COOH + 19 O2 ---> 14CO2 + 14H2O
C15H31COOH + 23 O2 ---> 16 CO2 + 16 H2O

2CH3COOH + 2Na --->2H3COONa + H2
2HCOOH + MgO ---> (HCOO)2 Mg + H2O
C4H9COOH + CH3OH ---> C4H9COOCH3 + H2O

2)
CH2=CH2 + H2O ---> CH3-CH2-OH