Odpowiedzi

2010-01-28T15:40:57+01:00
Polacy nie akcentują poprawnie wyrazów, zapominają o zasadzie, że zazwyczaj akcentujemy wyraz w drugiej sylabie od końca, a zdarzają się też wyjątki, że w trzeciej (w wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na -ika, -yka, w liczebnikach złożonych zakończonych na -sta, -set, w 1. i 2. os liczby mnogiej czasowników w czasie przeszłym, w 1., 2. i 3. os liczby pojedynczej i w 3. os. liczby mnogiej czasowników w trybie przypuszczającym) a także w czwartej sylabie (w 1. i 2. os. liczby mnogiej czasowników w trybie przypuszczającym).
Ponadto szybko mówiąc mówimy bardzo niedokładnie. Mówię konkretnie o tzw. uproszczeniu grupy sylabowej np.
warszawski - [warszaski]
pięćdziesiąt - [pieńdziesiont]


1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T15:46:05+01:00
Polakom można - a nawet trzeba zarzucić niedbałośc o język ojczysty. Przejawia sie to poprzez kaleczenie go wypowiadając co drugie słowo przekleństwo. Jest to w pewnym sensie brak szacunku dla tych którzy walczyli za naszą ojczyzne. My powinniśmy modlic sie codziennie za dusze tych którzy ja odzyskali. Chociaż teraz nasza kultura tak bardzo podupadła że niekiedy wsyd byc Polakiem.
1 3 1