Odleglosc punktu A=(-12;5)od poczatku ukladu wspolrzednych jest rowna.
a)12
b)13
c)5
d)pierwiastek17
2Wyznacz najwiekszy wspolny dzielnik i najmniejsza wspolna wielokrotnosc liczb 63i105
3Rozwiąz rownanie
|x-3|=7
Rozwiąż nierownosc |x+4|<3
_

1

Odpowiedzi

2009-10-05T08:10:41+02:00
Odleglosc punktu A=(-12;5)od poczatku ukladu wspolrzednych jest rowna.O(0,0)
IAOI=wszystko pod pierw √[(0+12)²+(0-5)²]=√(144+25)=√169=13 czyli b
a)12
b)13
c)5
d)pierwiastek17
2Wyznacz najwiekszy wspolny dzielnik i najmniejsza wspolna wielokrotnosc liczb 63i105
63I3
21I3
7I7
1


105I3
35I5
7I7
1

nwd(63,105)=3*7=21
NWW(63,105)=3*3*7*5=3153Rozwiąz rownanie
|x-3|=7
x-3=7 lub x-3=-7
x=10 lub x=-4
Rozwiąż nierownosc |x+4|<3
-3<x+4<3
-3<x+4 i x+4<3
x>-7 i x<-1
x∈(-7,-1)