Wyjaśnij podane pojęcia.

a)monarchia.................................................................
b)republika..................................................................
c)państwo unitarne.........................................................
d)państwo złożone.........................................................
e)konfederacja............................................................
f)system rządów............................................................

1

Odpowiedzi

2010-01-28T15:51:05+01:00
Monarchia, forma rządów, w której monarcha (król, cesarz, sułtan), stoi na czele kraju jako reprezentant władzy suwerennej.

Republika, forma ustroju państwa, w którym najwyższą władzę sprawuje wybierany na określoną kadencję, w wyborach pośrednich lub bezpośrednich, prezydent lub organ kolegialny.

Unitarne państwo, forma państwa wyodrębniona ze względu na strukturę wewnętrzną i organizację organów państwa. Państwo, w którym jednostki terytorialno-administracyjne (np. województwa, gminy) są podporządkowane organom centralnym i nie mają autonomii, ani żadnej politycznej samodzielności

Państwo złożone to państwo składające się z części zwanych stanami, landami, które posiadają pełną autonomię

konfederacja, związek, zrzeszenie miast, regionów, państw lub obywateli dla osiągnięcia określonych celów lub obrony interesów danej grupy.

system rządów - relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami władz (z zasady podziału władz wynika konieczność określenia wzajemnych stosunków pomiędzy organami państwa należącymi do poszczególnych władz).
75 4 75