Suma czterech liczb jest równa 42 i jedna druga.Druga liczba jest o 3 i jedną czwartą większa od pierwszej,trzecia jest o 2 i jedną piątą mniejsza od pierwszej,a czwarta liczba jest o 1 i jedną czwartą większa od pierwszej.Oblicz te liczby.

3

Odpowiedzi

2010-01-28T15:57:23+01:00
A-pierwsza liczba→10,05
a+3¼- druga liczba→10,05+3,25=13,3
a-2⅕- trzecia liczba→10,05-2,2=7,85
a+1¼- czwarta liczba→10,05+1,25=11,3

a+a+3¼+a-2⅕+a+1¼=42½
4a+4,5-2,2=42½
4a+2,3=42½
4a=42½-2,3
4a=40,2 II:4
a=10,05

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T15:58:04+01:00
X - pierwsza liczba
x+3¼ - druga liczba
x-2⅕ - trzecia liczba
x+1¼ - czwarta liczba

x+x+3¼+x-2⅕+x+1¼=42½
4x=42,5-3,25+2,2-1,25
4x=40,2
x=10,05

10,05+3,25=13,3
10,05-2,2=7,85
10,05+1,25=11,3

Te liczby to 10,05, 13,3, 7,85 i 11,3


1 5 1
2010-01-28T16:01:12+01:00
X- pierwsza liczba
x+3,25- druga liczba ( 3 1/4=3.25)
x-2,2 trzecia liczba (2 1/5=2,2)
x+ 1,25 czwarta liczba
42 suma tych liczb ( 1 1/4= 1,25)

x+x+3,25+x-2,2+x+1,25=42
4x=42-3,25+2,2-a,25
4x=42-2,3
4x=39,7/:4
x=9,925 pierwsza liczba
9,925+ 3,25=13,175 druga liczba
9,925-2,2= 7,725 trzecia liczba
9,925+1,25=11,175 czwarta liczba