Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T19:21:34+01:00
Mahomet założyciel islamu urodził się około 570 r. i był sierotą ożenił się z bogatą wdową. Jego życie jego zmieniło się kiedy miał 40 lat. W jego śnie zobaczyła archanioła Gabriela nakazującego wprowadzić wśród arabów wiarę w jednego boga Allacha. Następnie zaczął ją ropowszechniać. Religię tę nazwano islamem a wyznawców muzułmanami. Bogaci kupcy z Mekki byli wrogo nastawieni do tego co rozpowszechnia Mahomet więc w 622 r Mahomet musiał uciekać do Medyny. Tą ucieczke nazwano hidżra. W medynie stała się szybko popularną. Wtedy Mahomet stworzył armię na której czele stanął, w 630 r. zdobył Mekkę jako stolicę islamu.
Koran- święta księga
Pięć filaraów islamu to coś jak u chrześcijan Dekalog w skład wchodzą:
Wyznanie wiary, regularna modlitwa 5x dziennie, jałmużna, post i pielgrzymka do mekki.
Szariat - to prawo islamu.
Dżihad- to święta wojna prowadzona w obronie wiary.
Meczet- Kościół islamu
Minaret- to wnosząca się obok meczetu wysoka wieża