Odpowiedzi

2010-01-29T14:51:09+01:00
Zad3
duch narodu, duch epoki, duch zemsty
zad4
pocieszać kogoś- podnieść kogoś na duchu
nie było nikogo- nie ma żywego ducha
załamywanie się psychicznie...- podupaść na duchu
wzmocnić kogoś moralnie...-wzmocnić duchowo
osłabić moralnie...-osłabić duchowo (to może być źle)
co jest zgodne z czyimiś poglądami-(tego nie wiem)
zad5
duchem opiekuńczym,był człowiekiem młodym na duchu, nie bylo żywego ducha,poczuła sie razniej na duchu
zad6
myśleć w duszy
wzdychać duchowo