Odpowiedzi

2010-01-28T16:06:45+01:00
Książka została napisana przez Aleksandra Fredro, tytuł tego dzieła to „Zemsta”. Wydanie zostało wydrukowane w Krakowie w 2005 roku.Pomysł utworu narodził się 1829 roku kiedy poeta znalazł pewne dokumenty, które świadczyły o sporach o zamek, który był posagiem jego żony.Utwór jest komedią, konflikt dramatyczny jest oparty na przeciwstawieniu sobie dwóch kontrastowych postaci, Rejenta Milczka i Cześnika Raptusiewicza, których określić można:„Jeden ogień drugi woda” . Walka toczy się z pozoru o majątek ale w rzeczywistości jest tak że jest to samobójcza próba postawienia na swoim. Fredro w „Zemście” prezentuje bardzo dużo postaci różnego charakteru, pochodzenia i zachowania, co jest przyczyną powstawania w utworze wielu odmian komizmu.
Akcja rozgrywa się właśnie w tym zamku o który toczą spory dwa rody, na przełomie XVIII i XIX wieku. Cześnik jest szybki, raptowny, gwałtowny, zaś Rejent opanowany i flegmatyczny, lecz niema bohatera bardziej komicznego od Papkina. Nazywa Siebie „Lwem Północy” tyle że przecież żywi i poi się wyłącznie resztkami z pańskiego stołu.Akcja jest szybka, wyrazista, zaś język utworu jest moim zdaniem bardzo staropolski.