Prosze o rozwiązanie wszystkiech zadań :) dam naj.
1. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia :
a) -3xy(do potęgi 3) - (2xy(do potęgi 3) -xy)=
dla x = -1, y = 2

b) -(-48a(do potęgi 2) + 10a)-(-4a - a(do potęgi2) =
dla a= -1/7 [ ułeamek zwykły ]

2. Oblicz wartość liczbową wyrażenia :
a) -y+8x-y-2x dla x= -2. y= 6 z= -3.

b) -8y-4z+x-y-2z+1 dla x=-0,5, y-1, z=-3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T13:38:49+01:00
1. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia :
a) -3xy³ - (2xy³ -xy)=-3xy³-2xy³+xy=-5xy³+xy=-5*(-1)*2³+(-1*2)=6*8-2=48-2=46
b) -(-48a² + 10a)-(-4a - a²) =48a²-10a+4a+a²=48*(-1/7)²-10*1/7+4*1/7+(1/7)²=48*1/49-10/7+4/7+1/49=48/49-10/7+4/7+1/49=48/49-70/49+28/49+1/49=7/49=1/7
2. Oblicz wartość liczbową wyrażenia :
a) -y+8x-y-2x =-6+8*(-2)-(-2)-2*(-2)=-6-16+2+4=-15
b) -8y-4z+x-y-2z+1 =-8*(-1)-4*(-3)+(-0,5)-(-1)-2*(-3)+1=8+12-0,5+1+6+1=27,5