Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T12:59:33+01:00
1.8 maja 1945 r. Niemcy podpisały kapitulację. Wojna, która właśnie się zakończyła w Europie przyniosła ogromne straty ludzkie, gospodarcze, moralne. Podczas konferencji w Poczdamie (17 VII- 2 VIII 1945) ustalono, że terytoria (dotychczas niemieckie) na wschód od linii Odra-Nysa Łużycka znajdą się w granicach Rzeczypospolitej (Górny Śląsk, część Prus Wschodnich oraz Wolne Miasto Gdańsk), natomiast umowa polsko-radziecka z dnia 16 VIII 1945 r. potwierdziła, iż ówczesne Kresy na wschód od rzeki Bug trafią do ZSRR. Polska była krajem najbardziej doświadczonym przez wydarzenia lat 1939-1945. 65% zakładów przemysłowych znajdujących się w granicach dawnej II RP uległo zniszczeniu. Jeszcze gorzej było na Ziemiach Odzyskanych, gdzie do częściowej lub całkowitej ruiny zostało doprowadzone 73% ośrodków gospodarczych. Podobnie rzecz miała się w rolnictwie- zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 22% zagród, pogłowie koni w latach 1939-1945 spadło o 57%, bydła rogatego o 67%, natomiast trzody chlewnej o 83%. Do 1946 r. ugorem leżało 40% gruntów. Nowa władza stanęła przed ogromnymi wyzwaniami w zakresie odbudowy gospodarczej naszego kraju.
3.Od 1 stycznia 1990 rozpoczal się „plan Balcerowicza”.
Głównym celem programu stabilizacji było opanowanie hiperinflacji i przywrócenie równowagi rynkowej. Aby cel tan zrealizowac, wprowadzono ograniczenia:
-rygorystyczna polityke budzetowa – wzmocniono dyscypline egzekwowania dochodow i oszczędne administrowanie wydatkami oraz ograniczono ulgi podatkowe i dopłaty do eksportu
-wysokie oprocentowanie kredytow bankowych oraz czesciowa tylko rewaloryzacje oszczędności bankowych
-niską stope indeksacji płac, która nie rekompensowala inflacji
-wewnetrzna wymienialność dolara i stabilizacje kursy dolara w stosunku do złotego
-w przedsiębiorstwach państwowych podatek od wzrostu płac tzw. „popiwek”
-uwolnienie cen większości towarow
Program zmian systemowych zapowiadał:
-przekształcenia własnościowe, czyli prywatyzację i reprywatyzację w celu zmiany struktury własności w ospodarce
-zorganizowanie rynku papierów wartościowych (otwarcie giełdy) i reformę systemu bankowego
-wprowadzenie mechanizmów rynkowych, a zwłaszcza swobodę stanowienia cen oraz zniesienie reglamentacji niektórych produktow (np żywności)
-otworzenie gospodarki na świat, liceryzacje ceł itp.
-utworzenie rynku pracy – o poziomie zatrudnienia i wysokości płac będzie decydował popyt na sile robocza
Dzięki realizacji obu programów – stabilizacji i zmian systemowych – dosc szybko osiągnięto:
-rownowage na rynku towarow (zapełniły się polki sklepowe)
-zrownowazenie budżetu panstwa (osiągnięto nawet nadwyżkę w pierwszym roku)
-rozwoj prywatnej przedsiębiorczości
-zahamowano wzrost inflacji, ale nie osiągnięto jednak planowanego poziomu.