1. Oblicz stosunek masowy żelaza do tlenu w tlenku żelaza(III), jeżeli masy atomowe żelaza i tlenu wynoszą odpowiednio mFe=56[u], mO=16[u] ?
2. Kry lodu utrzymują się na powierzchni wody, częściowo w niej zanurzone. Co na podstawie tej obserwacji można powiedzieć?
3. Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje się w 72g wody? (Masy atomowe: mH= 1u, mO=16u)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T23:17:03+01:00
1. Fe2O3 - tlenek żelaza (III)
mFe=56[u],
mO=16[u]

stosunek masowy żelaza do tlenu: 2*56u:3*16u =112u:48u, skracamy przez 16 i wychodzi 7:3

2. Gęstość lodu jest mniejsza niż wody i przez to siła wyporu powoduje,że kra pływa na powierzchni wody.

3. mH2O = 2*1 + 16 u = 18 u

Mamy 2 atomy wodoru i masę wodoru w 72 g wody, obliczamy z proporcji:

2u H - 18u H2O
xg H - 72g H2O

xg= 2*72:18=8

x = 8g

Masę tlenu obliczamy przez odjęcie od masy wody masy wodoru:

72g - 8g = 64g tlenu.

Odp. W 72g wody, znajduje się 8g wodoru i 64g tlenu.