*Jak Ty rozumiesz swoją godność?
*dokończ zdania:
-Powszechny charakter praw człowieka polega na....
-Niezbywalny charakter praw człowieka polega na....
-Nienaruszalny charakter praw człowieka polega na....
*Czym różnią się prawa człowieka od wolności człowieka?
*Wymienione prawa należą do różnych generacji. Przyporządkuj:
-prawo do sprawiedliwego procesu
-prawo do uczestnictwa w wyborach
-prawo do tajemnicy korespondencji
- prawo do pokojowego gromadzenia się
-prawo do nietykalności osobistej
-prawo do wolności myśli
-prawo do pokoju

Proszę o pomoc.:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T17:16:14+01:00
Kończący się wiek XX oraz przypadająca w 1999 roku 10 rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka skłaniają do refleksji nad przestrzeganiem praw dziecka przez dorosłych, jak również do rozważań, czym są prawa człowieka. Miernikiem kultury narodu jest stosunek społeczeństwa do najsłabszych jego członków, a więc osób w starszym wieku, niepełnosprawnych i dzieci. Stosunek społeczeństwa to nie tylko kwestia stworzenia prawa, które jest w stanie zagwarantować ochronę słabszych, to przede wszystkim sposób, w jaki traktuje się na co dzień grupy wymagające szczególnej ochrony.