Odpowiedzi

2010-01-28T16:09:07+01:00
Tlenki zanieszyszczające powietrze mogą powstawać w wyniku:
spalania zasiarczonego węgla
2010-01-28T16:09:35+01:00
Zanieczyszczen z elektrowni
spaliny samochodowe
podczas spalania róznych rzeczy
2010-01-28T16:15:46+01:00
Źródeł naturalnych:
- wyładowania atmosferyczne;
- pożary lasów;
- wybuchy wulkanów;
źródeł powstałych w wyniku działalności człowieka:
- tlenki azotu ze spalin samochodowych;
- tlenki siarki w pyłach i dymach ze spalania paliw kopalnych w cementowniach, hutach, elektrowniach, ciepłowniach;
- kwaśne opady;