Odpowiedzi

2010-01-28T16:12:18+01:00
Co i gdzie?
Dorzecze Amazonki, które rozciąga się na obszarze prawie 40 proc. kontynentu południowoamerykańskiego, to miejsce występowania największego na ziemi lasu deszczowego (7 mln km2). Teren ten obejmuje częściowo terytoria aż 9 państw: Brazylii, Boliwii, Peru, Ekwadoru, Kolumbii, Wenezueli, Guajany, Surinamu i Guajany Francuskiej.


Wielkość i wartość
Na tym obszarze rośnie połowa lasów deszczowych naszej planety. Mieszka tu 2,5 mln gatunków owadów, dziesiątki tysięcy roślin i 2 tys. gatunków ptaków i ssaków. Puszcza Amazońska wytwarza 20 proc. zasobów tlenu naszej planety, dlatego mówi się o niej "płuca Ziemi".

Zagrożenia
Największym niebezpieczeństwem dla Puszczy Amazońskiej jest wyrąb drzew, który prowadzona jest na olbrzymią skalę. Do dzisiaj zniszczone w ten sposób zostało już 20 proc. tego bezcennego lasu. Puszczę wycina się, aby tworzyć pastwiska dla bydła, wydobywać surowce naturalne, pozyskiwać drewno i rozwijać rolnictwo. Część lasów wypala się, aby uzyskać węgiel drzewny, będący paliwem dla lokalnego przemysłu. Jeśli nie zatrzyma się tych zjawisk, Puszcza Amazońska może zostać całkowicie zniszczona w ciągu najbliższych 50 lat.

Jak ratować Amazonię?
WWF od 40 lat walczy o ocalenie Amazonii. Projekty prowadzone przez tę organizację służą powiększaniu obszarów chronionych, wspieraniu takich gałęzi lokalnej gospodarki, które nie niszczą środowiska i promowaniu międzynarodowej współpracy wszystkich państw na tym obszarze. Ważnym sukcesem ostatnich lat było utworzenie przez WWF, wspólnie z partnerami takimi jak: World Bank, GEF, German Development Bank a także Brazylijskim Funduszem na rzecz Bioróżnorodności (Brazilian Biodiversity Fund) specjalnego funduszu powierniczego. Pozwoli on rządowi Brazylii objąć ochroną ponad 51,800km2 Amazonii, czyli teren przekraczający o połowę powierzchnię wszystkich parków narodowych znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Realizacja tego przedsięwzięcia potrwa 10 lat.

skróć sobie jak za długie
3 3 3